Stadskantoor_Den_BoschVanaf maart 2016 tot augustus 2016 verving ik de beleidsmedewerkster bijzondere bijstand en minimabeleid van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Binnen deze functie heb ik me bezig gehouden met het  actualiseren van het beleid bijzondere bijstand en de verordening individuele inkomenstoeslag. Daarnaast heb ik me bezig gehouden met de voorbereiding van een netwerkbijeenkomst “Armoede” in het kader van het Jeroen Bosch jaar,  het beoordelen van de jaarstukken van gesubsidieerde organisaties op het gebied van armoedebestrijdingen ben ik projectleider geweest van deelprojecten op het gebied van de verbetering van schulddienstverlening. Onder andere heb ik me bezig gehouden met vroegsignalering.