oude ijsselstreekVan april 2014 tot en met april 2016 heb ik als beleidsadviseur Participatiewet gewerkt bij de gemeente Oude IJsselstreek

Ik was gevraagd de gemeente te ondersteunen omdat het binnen de gemeente Oude IJsselstreek ontbrak aan de benodigde inhoudelijke kennis van de Participatiewet en de uitvoeringspraktijk binnen de gemeentelijke organisatie. Deze kennis is nodig om het Sociaal Domein vanuit een integrale visie (Jeugd, Wmo en Participatiewet) vorm te kunnen geven en om de gemeentelijke regiefunctie op de uitvoering van de Participatiewet vorm te kunnen geven.

De uitvoering van de Participatiewet was tot 1-1-2016 ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling ISWI te Ulft. Vanaf die datum is de uitvoering overgenomen door de gemeenschappelijke regeling Laborijn te Doetinchem.

Tot 1-1-2016 lag het zwaartepunt van mijn werkzaamheden bij het bestuurlijk en ambtelijk adviseren en binnen de gemeente coördineren  van het proces van ontbinding van de gemeenschappelijke regeling ISWI, alsmede het ombouwen van het SW-bedrijf naar Laborijn, waarbinnen de Participatiewet in zijn breedte wordt uitgevoerd.

Vanaf 1-1-2016 lag het zwaartepunt van mijn werkzaamheden bij de beleidsmatige advisering, het ontwikkelen van een werkbare opdrachtgevers-opdrachtnemersrelatie met Laborijn. Daarnaast hield ik me bezig met het voorbereiden van de gemeenteraad ten aanzien van haar nieuwe rol waarin zij ook de zeggenschap kreeg over de beleidsmatige aansturing van de nieuwe organisatie.

Vanuit mijn visie dat samenwerking cruciaal is voor een goede uitvoering van de Participatiewet, heb ik steeds geprobeerd de banden tussen gemeentelijke en de uitvoeringsorganisatie te versterken. Met name in de samenwerking van Laborijn met Economische Zaken en de afdeling inkoop, zijn destijds flinke stappen gezet.