weener XLVan 1 september 2015 tot 1 maart 2016 werkte ik als adviseur Participatiewet bij de Weener XL. Weener XL is een fusie van de vroegere afdeling Werk en Inkomen en het SW-bedrijf van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Ik was gevraagd om – in afwachting op een definitieve invulling van de functie – te adviseren over rechtmatigheidsvraagstukken binnen de Participatiewet. Denk hierbij aan vraagstukken op het gebied van de kostendelersnorm, commerciële huur, terugvordering en verhaal, maatregelenbeleid. Ik heb me onder andere bezig gehouden met de beleidsmatige en jurdische implementatie van de Wet taaleis, de compensatie ALO-kop en het aantrekken van de samenwerking met de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling (bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en Wmo). Alleen door te verbinden kunnen we echt iets gaan betekenen. De oplossing ligt in de integraliteit.

Het leuke van deze opdracht was dat ik me weer moest verdiepen in de juridische complicaties van de Participatiewet op klantniveau. Verder was het leuk dat mijn vriendin ook bij de Weener XL werkt en was dit mijn eerste opdracht waarbij de reistijd korter was dan de tijd die ik nodig heb om te douchen.

Ik heb een erg leuke tijd gehad met fijne bourgondische collega’s. Ik wens de nieuwe beleidsmedewerkster veel succes en plezier. Maar ik weet dat dat wel goed komt.