Werkplein Corbulo Leidschendam-VoorburgSamen met de projectcoördinator heb ik leiding gegeven aan een project dat als doel had alle klanten die op 31-12-2014 een Wwb-uitkering ontvingen van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar, om te zetten naar de bepalingen van de Participatiewet. Het team bestond uit 8 medewerkers die in de periode van 02-2015 tot 07-2015 met 990 klanten individuele gesprekken hebben gevoerd en nog eens 780 klanten hebben gesproken tijdens groepsbijeenkomsten.

Het project heeft o.a. tot resultaat gehad dat:
– 1.770 klanten persoonlijk zijn geïnformeerd over de gevolgen van de Pw;
– 307 keer de kostendelersnorm is opgelegd
– de tegenprestatie is opgelegd bij de klanten in trede 2/3 zonder actief traject naar werk
– het aantal aanvragen minimabeleid is gestegen met 61%
– de zelfredzaamheid van de klanten is bepaald via de Zelfredzaamheidsmatrix
– de dossiers en registratie van de klantgegevens zijn geactualiseerd

Ik ben vaker verantwoordelijk geweest voor de voortgang van een project. Maar voor mij was dit de eerste keer dat ik ook een lijnverantwoordelijkheid had. Het was dan ook een hectische periode waarin ik veel geleerd heb en menige slapeloze nacht heb gehad. Ik kijk er echter op terug als een hele leuke periode, mede dankzij de samenwerking met mijn projectcoördinator, opdrachtgevers en de kritisch meedenkende/af en toe gestoorde/enthousiaste leden van mijn team.