AuteurHAIadmin

’s-Hertogenbosch: beleidsmedewerker bijzondere bijstand en minimabeleid

Stadskantoor_Den_BoschVanaf maart 2016 tot augustus 2016 verving ik de beleidsmedewerkster bijzondere bijstand en minimabeleid van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Binnen deze functie heb ik me bezig gehouden met het  actualiseren van het beleid bijzondere bijstand en de verordening individuele inkomenstoeslag. Daarnaast heb ik me bezig gehouden met de voorbereiding van een netwerkbijeenkomst “Armoede” in het kader van het Jeroen Bosch jaar,  het beoordelen van de jaarstukken van gesubsidieerde organisaties op het gebied van armoedebestrijdingen ben ik projectleider geweest van deelprojecten op het gebied van de verbetering van schulddienstverlening. Onder andere heb ik me bezig gehouden met vroegsignalering.

 

Oude IJsselstreek: adviseur Participatiewet

oude ijsselstreekVan april 2014 tot en met april 2016 heb ik als beleidsadviseur Participatiewet gewerkt bij de gemeente Oude IJsselstreek

Ik was gevraagd de gemeente te ondersteunen omdat het binnen de gemeente Oude IJsselstreek ontbrak aan de benodigde inhoudelijke kennis van de Participatiewet en de uitvoeringspraktijk binnen de gemeentelijke organisatie. Deze kennis is nodig om het Sociaal Domein vanuit een integrale visie (Jeugd, Wmo en Participatiewet) vorm te kunnen geven en om de gemeentelijke regiefunctie op de uitvoering van de Participatiewet vorm te kunnen geven.

De uitvoering van de Participatiewet was tot 1-1-2016 ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling ISWI te Ulft. Vanaf die datum is de uitvoering overgenomen door de gemeenschappelijke regeling Laborijn te Doetinchem.

Tot 1-1-2016 lag het zwaartepunt van mijn werkzaamheden bij het bestuurlijk en ambtelijk adviseren en binnen de gemeente coördineren  van het proces van ontbinding van de gemeenschappelijke regeling ISWI, alsmede het ombouwen van het SW-bedrijf naar Laborijn, waarbinnen de Participatiewet in zijn breedte wordt uitgevoerd.

Vanaf 1-1-2016 lag het zwaartepunt van mijn werkzaamheden bij de beleidsmatige advisering, het ontwikkelen van een werkbare opdrachtgevers-opdrachtnemersrelatie met Laborijn. Daarnaast hield ik me bezig met het voorbereiden van de gemeenteraad ten aanzien van haar nieuwe rol waarin zij ook de zeggenschap kreeg over de beleidsmatige aansturing van de nieuwe organisatie.

Vanuit mijn visie dat samenwerking cruciaal is voor een goede uitvoering van de Participatiewet, heb ik steeds geprobeerd de banden tussen gemeentelijke en de uitvoeringsorganisatie te versterken. Met name in de samenwerking van Laborijn met Economische Zaken en de afdeling inkoop, zijn destijds flinke stappen gezet.

 

‘s-Hertogenbosch: Adviseur Participatiewet (rechtmatigheid)

weener XLVan 1 september 2015 tot 1 maart 2016 werkte ik als adviseur Participatiewet bij de Weener XL. Weener XL is een fusie van de vroegere afdeling Werk en Inkomen en het SW-bedrijf van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Ik was gevraagd om – in afwachting op een definitieve invulling van de functie – te adviseren over rechtmatigheidsvraagstukken binnen de Participatiewet. Denk hierbij aan vraagstukken op het gebied van de kostendelersnorm, commerciële huur, terugvordering en verhaal, maatregelenbeleid. Ik heb me onder andere bezig gehouden met de beleidsmatige en jurdische implementatie van de Wet taaleis, de compensatie ALO-kop en het aantrekken van de samenwerking met de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling (bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en Wmo). Alleen door te verbinden kunnen we echt iets gaan betekenen. De oplossing ligt in de integraliteit.

Het leuke van deze opdracht was dat ik me weer moest verdiepen in de juridische complicaties van de Participatiewet op klantniveau. Verder was het leuk dat mijn vriendin ook bij de Weener XL werkt en was dit mijn eerste opdracht waarbij de reistijd korter was dan de tijd die ik nodig heb om te douchen.

Ik heb een erg leuke tijd gehad met fijne bourgondische collega’s. Ik wens de nieuwe beleidsmedewerkster veel succes en plezier. Maar ik weet dat dat wel goed komt.

Leidschendam-Voorburg: Projectleider Omzettingen Participatiewet

Werkplein Corbulo Leidschendam-VoorburgSamen met de projectcoördinator heb ik leiding gegeven aan een project dat als doel had alle klanten die op 31-12-2014 een Wwb-uitkering ontvingen van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar, om te zetten naar de bepalingen van de Participatiewet. Het team bestond uit 8 medewerkers die in de periode van 02-2015 tot 07-2015 met 990 klanten individuele gesprekken hebben gevoerd en nog eens 780 klanten hebben gesproken tijdens groepsbijeenkomsten.

Het project heeft o.a. tot resultaat gehad dat:
– 1.770 klanten persoonlijk zijn geïnformeerd over de gevolgen van de Pw;
– 307 keer de kostendelersnorm is opgelegd
– de tegenprestatie is opgelegd bij de klanten in trede 2/3 zonder actief traject naar werk
– het aantal aanvragen minimabeleid is gestegen met 61%
– de zelfredzaamheid van de klanten is bepaald via de Zelfredzaamheidsmatrix
– de dossiers en registratie van de klantgegevens zijn geactualiseerd

Ik ben vaker verantwoordelijk geweest voor de voortgang van een project. Maar voor mij was dit de eerste keer dat ik ook een lijnverantwoordelijkheid had. Het was dan ook een hectische periode waarin ik veel geleerd heb en menige slapeloze nacht heb gehad. Ik kijk er echter op terug als een hele leuke periode, mede dankzij de samenwerking met mijn projectcoördinator, opdrachtgevers en de kritisch meedenkende/af en toe gestoorde/enthousiaste leden van mijn team.

© 2019

Thema door Anders NorénOmhoog ↑